Kategorie

  • Brak kategorii

Piekło.

Współcześni teologowie twierdzą, że w piekle nie ma kotłów ze smołą ani innych okrutnych kar „cielesnych” dla duszy. Jedyną torturą dla potępionych miałaby być nieobecność Boga. Podobno to Jego brak jest najbardziej bolesny dla każdej odcieleśnionej, byłej istoty ludzkiej. Witaj w piekle. Mnie tam nie ma.

„Istoty”

Nie było pierwszego drzewa. Las nigdy nie był młody. Był zawsze tam, gdzie był.

Nie było pierwszego drzewa, źdźbła trzciny, kamienia.

„Oto człowiek” raz jeden powiedziano. Pierwszy i ostatni.

Żadne drzewo nigdy nie będzie ostatnim.

X 2013