Kategorie

  • Brak kategorii

Rozkład. Starość.

W łazienkach w domach starych ludzi pełno jest różnych wiaderek, miedniczek, cebrzyków napełnionych wodą w wielu odcieniach szarości; linek i sznurków do rozwieszania zupełnie niepotrzebnych ręczników, ręczniczków, szmatek, gałganków; szarych mydeł, spękanych artretyzmem; reliktów dawnej użyteczności łaziebnej, dziś mających jedynie znaczenie dekoracyjne, w swoistym dla starych ludzi znaczeniu, przecieranych, przepieranych, celebrowanych, jakby nadal czemuś służyły, [...]