Kategorie

  • Brak kategorii

Inkunabuł

Kotwice z papieru są odporne na słoną wodę.